Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2018

biauek
Reposted frommimi07 mimi07 viavolldost volldost
biauek
9979 a868 500
Reposted fromqb qb viatentacleguy tentacleguy
biauek
4272 8d2a 500
Reposted fromZircon Zircon viaprincess-carolyn princess-carolyn
biauek
4691 7a82 500
Reposted fromsnuggle snuggle viaamarus amarus
biauek
5296 ce0c 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
biauek
9126 9c52
Reposted frommafri mafri viaHanoi Hanoi
biauek
5052 d0a5
Reposted fromtfu tfu viaanabee anabee
biauek
biauek
Zdjęcie użytkownika Jakub Jóźwicki.Zdjęcie użytkownika Jakub Jóźwicki.Zdjęcie użytkownika Jakub Jóźwicki.

Anežka Kašpárková - 90 letnia wandalka, która niszczy elewacje w czeskiej gminie Louka.
fot. Antonín Vrba
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viailovegreen ilovegreen

January 11 2018

biauek
5202 bb7f
Reposted fromMatalisman Matalisman viatpmm tpmm
biauek
3484 5c01
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPumpkineer Pumpkineer
biauek
Reposted fromantichris antichris viakaesekuchen kaesekuchen
biauek
  Schnee in der Sahara
biauek
5517 ab68 500
Reposted fromTriforce Triforce viaareyoubored areyoubored
biauek
4204 4292
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa
biauek
3890 85e8 500
Reposted frommangoe mangoe viaareyoubored areyoubored
biauek
5332 1d29 500
Reposted fromdarthsadic darthsadic viakubudi kubudi
biauek
3980 a329 500
Reposted fromtfu tfu viasargon sargon
biauek
- Ewa!?
- Klaudia?! O jaaa, Zajebiście się tak spotkać. W mięsnym, hihihi
- Zajebiście! Dawno się nie widziałyśmy. Kiedy ostatnio? U Marcina na melanżu? Naprawdę zajebiście hihihi.
- U Maćka i Magdy się widziałyśmy chyba
- Nie byłam wtedy, nad morzem byłam, z Moniką pojechaliśmy do Marty i jej tego nowego ich odwiedzić
- No ale i tak zajebiście no.
- No. Zajebiście wyglądasz! Byłaś u fryzjera? Zajebiście!
- No byłam, dzięki, dzięki. Wiem, zajebiście. Hi hi.
Gość z pary milczy. Stoi. Lampi się w kiełbasy. Chyba je liczy. Medytuje w mięsnym.
- Byłam u fryzjera i wyobraź sobie, że jak wracałam autem, to mi wszyscy kierowcy migali światłami. Masakra, mówię ci. Dobry stylista to podstawa.

Nie dowierzam. Zerkam do kolesia od kiełbas. On też chyba nie dowierza. Odpłynął do odległej mięsnej krainy, wzrok wbity gdzieś w ostatni rząd z polędwicami. I nie odrywając wzroku od wędlin, robotycznym głosem mówi:
- A światła miałaś włączone?
- Co?
- Czy miałaś światła mijania włączone w samochodzie?
- Hihihi nie wiem, od fryzjera wracałam. Skąd Ty go wytrzasnęłaś Klaudia? Hihihi.

Wtedy spotkałem wzrok kolesia. Pustka. Zabrała mu duszę. Odwrócił się w ciszy, znowu do kiełbas. Szkoda człowieka.
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viavol vol

January 10 2018

biauek
1305 4bfb 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl